П Р А И С Т О Р И Я
Каменно-медна епоха (енеолит) Ранна фаза (V хил. пр. Р. Хр.)
зала 2
hall 2
 

Представени са материали от ранната енеолитна епоха, придобити в резултат на проучвания през последните 30-40 години. Характерно за Варненския район е малкото количество селища от периода на новокаменната епоха (неолит) - VII - VI хил. пр. Хр.
Досегашните проучвания показват, че животът около Варна и езерата силно се активизира едва през каменно-медната епоха. Това личи преди всичко от материалите от проучени ранноенеолитни селища край гр. Суворово (на около 30 км. северозападно от Варна), при с. Сава и с. Голямо Делчево (сега под водите на язовир “Цонево”). 


Глинено куче - съд -Голямо Делчево

Капак на глинен съд Сава

Глинен антропоморфен
съд , Голямо Делчево

Глинено торсо Сава
Разнообразни по форма керамични съдове украсени с врязани линии и инкрустирани геометрични мотиви или пък с богати графитни орнаменти ни показват голямото майсторство на древните грънчари. Образци на идолната пластика - различни видове човешки и животински фигурки - свидетелстват за развитието на религиозните представи и вярвания на праисторическия човек.

cupa
rog
Медни сечива
Съд-подставка ВЕН -2
Глинена купа -ВЕН-2
Копачка рог на елен  ВЕН-2

В голяма витрина до входа на залата са показани материалите от гробове, намерени в западната част на Варна: разнообразни керамични съдове, украсени с врязан геометричен орнамент, фини каменни и костни сечива, накити от черупките на средиземноморски мекотели.

 
Медна брадва копач -изолирана находка
 
Медна брадва-чук - изолирана находка
 
Cъд-подставка от Суворово
Глинен съд Сава

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 16 17 18 22 24 25 26 29 32
 
А р х е о л о г и ч е с к и    м у з е й   В а р н а
www.varna-bg.com © 1997, 2000; 2002