П Р А И С Т О Р И Я 
зала 5
hall 5
 
В лявата зала  N 5,са показани от едната страна колекцията от златни предмети намерени в различни гробове от некропола. В другата редица витрини е отделено място на накити от Dentalium и Spondylus,мекотели внесени в онази епоха от района на Средиземноморието. Те са доказателство не само за естетичния вкус, но и за наличието на оживени търговски връзки в онова време. 
Корубест костен идол
Съд подставка и купа
Глинен антропоморфен съд

Плосък костен идол

Заедно с тях са и накити от кости и черупки на мекотели. Сред тях има и антропоморфни идоли от кост, които се откриват в символичните гробове на некропола, т. е. там където няма човешки скелет.


Глинен модел на зърнохранилище

Глинен модел на зърнохранилище

Карта на варненския некропол
Така изглежда в действителност некропола

   
А р х е о л о г и ч е с к и    м у з е й   В а р н а
www.varna-bg.com © 1997, 2000; 2002