П Р А И С Т О Р И Я
зала 6
hall 6
 

 
Глинена маска на човешко лице и златни предмети
В (зала 6) са представени няколко от най-значителните гробове с всичкия, намерен в тях, инвентар. От двете страни на входа са показани гробовете с маски на човешки лица, моделирани на място, с апликирани върху тях златни предмети. Богатството на материали, които са съпътствали погребания личи най-добре в два символични гроба (4 и 36). В гроб (Nо 4) са намерени два уникални съда, чиято декорация, в характерната за епохата силно стилизирана геометрична символика, е нанесена със златна боя. 

 
Глинена маска на човешко лице и златни предмети
В другия гроб (Nо 36) са намерени над 850 златни предмета.  


730_28a.jpg (16811 bytes)
Глинен съд с украса от златна боя

730_18a.jpg (10342 bytes)
730_12a.jpg (13105 bytes)
730_15a.jpg (10066 bytes)
Златен скиптър
Гривна от спондилус
и златни апликации
Златни двойни гривни
Златна диадема

Видът на предметите подсказва, че става дума за дарове, свързани с божествата на скотовъдството: две златни пластинки представят животински фигурки, 30 стилизирани глави на рогато животно и астрагалус, пригоден за игра с отвор за носене.
 Гроб 43 е гроб на мъж и е представен в реконструкция на намирането. Впечатлителен е ръстът на погребания  - 1,71 м. висок и погребалния инвентар  при него - 1,5 кг златни предмети в около 990 броя, много сечива от мед, кремък  и глинени съдове. Очевидно става дума за погребан най-висш вожд или жрец.
 Характерно и за трите гроба е изключителното богатство на златни и медни предмети, което ги отличава съществено от останалите гробове. Очевидно става дума за погребани от по-висш ранг или дарове на божества. Наличието при всичките на отличителни знаци като нагръдници и жезли подсказва, че това са  атрибути, на най-висша власт.

730_25a.jpg (13902 bytes)
 
730_2a.jpg (11604 bytes)
Кремъчен връх на копие
 
Златни гривни от маниста
В залата са показани находките на най-интересните гробове с целия инвентар от тях. От двете страни на входа са гробове с маски на човешки лица с апликирани върху тях златни предмети - вероятно на богинята на плодородието или на богинята-майка. Срещу тях са предметите от два богати символични гроба. В единият се намират два уникални съда, чиято декорация е със златна боя и силно стилизирана геометрична символика. 

730_1a.jpg (12835 bytes)
730_10a.jpg (13442 bytes)
730_8a.jpg (14264 bytes)
Златни корубести гривни
Златни антропоморфни амулети
Златни пластини
във форма на животинска глава

   
А р х е о л о г и ч е с к и    м у з е й   В а р н а
www.varna-bg.com © 1997, 2000; 2002