Р А Н Н О   Х Р И С Т И Я Н С К И Я
О Д Е С О С
зала 18
hall 18
 
С разпространението на християнството и превръщането му в официална религия, в живота и изкуството на Одесос настъпват съществени промени. В архитектурата на града и неговите околности, като нови култови центрове се налагат раннохристиянските базилики.
 В дъното на (Зала 18)  е представена примерна възстановка на олтарната част на раннохристиянски храм с мраморни детайли намерени при разкопките на различни базилики в Одесос. Това са колони, капители, релефни олтарни плочи, мозайки и фрагменти от стенописи, глинен купел за кръщаване.
В отделна витрина са представени  църковни принадлежности - мраморни свещници, съд за светена вода, кръстове, както и реликви от различни раннохристиянски базилики, отново от мрамор, варовик и олово. Специално място заемат бронзовите предмети на християнския култ - кадилници, лампи с кръстове, форма за нафора и пр.
 В предметите на бита: керамика, лампи, фибули, токи, печати, все повече място намират християнските мотиви. Всички те, както и откритите надгробни плочи на свещеници, доказват, че през V - VI в.
Одесос се е превърнал в един от големите християнски центрове на Западното Черноморие.
Това е засвидетелствано и от писмените извори, които посочват, че Одесос е бил седалище на епископия от V - до началото на VII в., когато градът, вероятно разрушен от нахлуването на авари и славяни е бил опожарен. 
По времето на император Ираклий (610 - 641г.), античният град е бил изоставен от своите жители и прекъснал своето 1200 годишно съществуване.

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 16 17 18 22 24 25 26 29 32
 
А р х е о л о г и ч е с к и    м у з е й   В а р н а
www.varna-bg.com © 1997, 2000; 2002