ПРЕДРИМСКА АРХЕОЛОГИЯ 
С ъ з д а в а н е т о  н а  О д е с о с.
зала 8
hall 8
 
Според едно ранно писмено сведение Одесос (днешният Варна) е основан от изселници от малоазийския град Милет на мястото на съществуващо от по рано тракийско селище. Това е станоло по времето, когато в Мидия е царувал цар Астиаг - втората четвърт на VI в. пр.Хр.

Археологически открития потвърждават сведението.Това е периода на т. нар. Велика гръцка колонизация. Името на града ( Odessos - селище разположено на вода, “Воден”), не е гръцко, а от един по - ранен езиков пласт, което подсказва, че тук навярно има и по-древно селище.Градът се развива като тип селище от класически полисен тип град-държава, със самостоятелно управление. За кратко време Одесос става един от най-значителните пристанищни и търговски центрове в Черноморието. Околностите на града се населяват от тракийското племе кробизи.  Вносната керамика, намирана на територията на античния град подсказва и основните насоки на търговските връзки.

   Бронзова апликация за тракийска конска амуниция
   "Битка между животни"

През първите десетилетия те са насочени предимно към родината-майка - гр. Милет и неговите близки територии по западния бряг на Мала Азия, а от началото на V в. пр.Хр. приоритетно място в търговския внос заема Атина. Атически чернофигурни и червенофигурни съдове са украсявали трапезата на жителите на древния Одесос. Маслинено масло и вино са били доставяни от най-различни части на Средиземноморието и Черноморието. Открити са многобройни амфори - съдове за пренасяне на течности с корабите, произхождащи от Хиос, Родос, Самос, Лесбос, Тасос, Хераклея Понтийска и Сионе.
Върху червенофигурен кратер от втората четвърт на IV в.пр.Хр., намерен в гробница в некропола на Одесос, е представена интересна Дионисиева сцена: Богът Дионис, седнал върху химатиона си и кожа на пантера, е заобиколен от свитата си - менади и сатири. Гол ерос поднася на бога венец.Върху друг кратер от некропола на града, от същото време, е нарисувана богинята на победата Нике, която награждава победител в състезание. Той е на кон, идващ след богинята и току що е получил   венец за награда.
Архитектурни детайли (йонийски капители) от V в. пр.Хр. подсказват наличието на ранен храм в града. Това е вероятно храмът на Аполон, познат ни от писмени паметници. Аполон първоначално е бил върховно божество на града. Неговите прозвища - Аполон Иетрос (лечител, пазител) и Аполон Делфиний показват най-добре функциите му в религиозните представи на древните.
 Връзките на Одесос с местното тракийско население са потвърдени от наличието на многобройни произведения на торевтиката - метални украси за конска амуниция, изработени в характерния за тракийското изкуство геометризиран зверинен стил, бронзови и сребърни обеци, пръстени, гривни, фибули и др.

   
А р х е о л о г и ч е с к и    м у з е й   В а р н а
www.varna-bg.com © 1997, 2000; 2002