П Р А И С Т О Р И Я 
Каменно-медна епоха (енеолит), Късна фаза
зала 3
hall 3
 

През този период обществата обитавали Западното Черноморие и района на Варненските езера са достигнали най-високия връх в своето развитие. Сега разнообразието и изяществото на керамичното производство и идолната пластика дават възможност да се говори наистина за значителни постижения в областта на изкуството и религиозния живот на праисторическия човек. Интересни материали, намерени в некрополи край гр. Девня ни показват представите на тогавашните хора за задгробния свят.


План на потъналите селища
Изглед към селищата Повеляново
Характерни за Варненските езера през тази епоха са поселения, известни с названието “наколни селища”, чиито останки се намират сега на 2,5 - 8 метра под съвременното ниво на водата: керамика, сечива от кост, кремък и камък, дребна идолна пластика и др.

Вероятно това си били селища, разположени на брега на дълбоко врязан в сушата морски залив, които са потънали в резултат на повдигане на нивото на морето. Животът в тях е еднакъв с живота във вътрешността на района, но тук очевидно е съсредоточен металургичен център за обработката на мед и злато
.

Глинен съд Повеляново
Керамичен съд  малък - Повеляново
Паметниците, които са ни оставили техните обитатели не отстъпват на паметниците от селищата на сушата. Забележителна е глава, направена от глина и представя навярно някое от местните божества. Значителен интерес за археологическата наука са находките от отделен гроб до Река Девня, които нямат аналог в България и навярно са внесени тук от степните райони на северното Черноморие (публикуван от М. Мирчев).
Съд-подставка-глина Езерово
Глинен съд с две устия
"Богинята от езерото"
В няколко витрини са показани находки от потънали селища във Варненското езеро (на карта са нанесени 13 такива селища от късноенеолитната и раннобронзовата епоха). 

Подводни проучвания
Балтата

 Подводни проучвания
Арсенала

Подводен кол с маркер 

ин ситу Арсенала

Дълбачка хидрата Балтата
В тази зала са късноенеолитни керамика и дребна пластика, както и сечива от кост, кремък и камък намерени при драгажни работи в езерото или проучвания на Ара Маргос, Горанка Тончева и Иван Иванов. Най-вероятното обяснение за тези селища е че те са потънали в резултат на издигане нивото на водата преди около 4 - 5 000 години и засипани с наноси. Сега селищата се откриват на дълбочина от 2,5 до 8 метра под съвременното ниво на водата.

   
А р х е о л о г и ч е с к и    м у з е й   В а р н а
www.varna-bg.com © 1997, 2000; 2002