С Р Е Д Н О В Е К О В Н А   С Ъ К Р О В И Щ Н И Ц А
зала 29
hall 29
 

На вниманието на посетителите е показана най-голямата сбирка на Балканския полуостров от златни и сребърни накити от ХIII - ХIV в. Това са няколко съкровища, великолепни образци на средновековното златарство, открити предимно край с. Долище, Варненско. Състоят се от гривни, огърлици, обеци, пръстени, апликации от прочелник. Сред съкровищата са намерени и две сребърни, позлатени нагръдни иконки с надписи на гръцки език и релефни изображения на Благославящия Христос и светците Св. Георги и Св. Тодор Стратилат.
Гривните са от висококачествено сребро, плетени с плоски краища. Обеците се отличават с разнообразие на формите и украсата, изпълнена с филигран и гранулация. Открити са и две сребърни, позлатени нагръдни иконки с надписи на гръцки и релефни изображения на Христос Благославящ и светците Св. Георги и Св. Тодор Стратилат. 

Особен интерес предизвикват мъжките колани със сребърни, позлатени апликации, токи и накрайници с украса от геометрични, растителни орнаменти, сцени с фантастични и реални животни. Запазените текстилни късове са изработени от червена, златотъкана коприна.В две витрини са изложени единични накити от разкопки или случайни находки от Варна и околностите. Внимание заслужава женския сребърен колан, златните плетени гривни златния пръстен – печат. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 16 17 18 22 24 25 26 29 32
 
А р х е о л о г и ч е с к и    м у з е й   В а р н а
www.varna-bg.com © 1997, 2000; 2002