С Г Р А Д А Т А
 
Сградата е строена през 1892 - 1898 г. по проект на изтъкнатия български арх. Петко Момчилов за училище - Девическа гимназия. В продължение на много години в училището е имало помещения за сбирките на Варненския музей, за да ги приюти изцяло отново от 1983 г. насетне.  Изградена е в стил късен барок със сутеренни помещения и два етажа.  Има почти квадратна форма с просторен вътрешен двор. Някои от помещенията и коридори са украсени с декоративни стенописи. Непрекъснат коридор обикаля цялата сграда, от който се влиза в изложбените зали. Експозиционната площ на музея е 2 150 кв.м., отделно са фондовете, библиотеката и Учебния детски музей.
По широки  стълбища от юг се влиза във фоайе, където са разположени информационното бюро и павилионът за сувенири и издания на музея. От него се осъществява връзката с изложбените зали на първия и втория етаж, с вътрешния двор,  тоалетите и кафенето както и със сутерена където се намират библиотеката и Учебния детски музей.

   
А р х е о л о г и ч е с к и    м у з е й   В а р н а
www.varna-bg.com © 1997, 2000; 2002