У Ч Е Б Е Н  Д Е Т С К И  М У З Е Й
 
Варненския учебен музей е открит през 1986 год и е част от археологическия музей.
Целта е да се направи музейната археологическа експозиция по-достъпна и по-привлекателна за децата, да се обогатят техните представи за живота чрез активно опознаване на миналото. Учебния детски музей позволява на децата да влязат в пряк досег с музейните експонати и да участват сами в изработването на сечива и съдове.
Праисторическо жилище
В музея ся показани три типа жилища :
праисторическо, 
славянска полуземлянка и
прабългарска юрта,
сечива от различни епохи, бойно снаражение инсрументи. Направена е възтановка на вертикален тъкачен стан, ръчно гранчарско колело, площадка с ръчна мелница и други.

Пробиване на предмет с лък
Грънчарство

Славянска землянка
Тези възтановки са копие на оригинални образци и могат да се ползват от учениците.
Музейните занятия са свързани с учебната програма и включват конкретни задачи свързани с уроците по история от 1 до 8 клас.
За някои от занаятията са изработени специални  листи за самостоятелна работа с подходящи илюстрации и тестове. 
Децата могат да видят най-известните филми свързани с тематиката на занаятията както и такива които са изработени специално за учебния музей.
Информация за заявки и посещения: 052 680 011 - вътр. 239
   
А р х е о л о г и ч е с к и    м у з е й   В а р н а
www.varna-bg.com © 1997, 2000; 2002