Ф О А Й Е
 
НЯКОЛКО ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА
След влизането във фоайето е желателно да се обърнете към Информационното бюро (I), където ще закупите билети за  музея.
От там можете да се снабдите и с необходимите Ви информационни материали. 
Тук се намира и павилионът за сувенири, информационни материали, специализирана литература и др.
От фоайето можете да посетите кафенето, което предлага кафе, чай, топли и студени  сандвичи, безалкохолни напитки.
В музея не е позволено да се влиза с кучета, с храна и т. н. 
!Правенето на снимки е позволено само с любителски видеокамери срещу заплащане.!
За всички отделни случаи се отнасяйте към бюрото за информация.
Експозицията е подредена хронологически, като са показани последователно материали от различните исторически епохи, проследяващи развитието на човешкото общество в продължение на хилядолетия в района на Варна.
Основно внимание е отделено на развитието на град Одесос - Варна - от неговото създаване през Ранната Античност до Късното Средновековие.
Приятно пътешествие!

   
А р х е о л о г и ч е с к и    м у з е й   В а р н а
www.varna-bg.com © 1997, 2000; 2002