Бързи връзки към най-известните световни музеи
 
 
   бързи връзки        БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА
| К. Шкорпил | Х. Шкорпил | А. Кузев | М. Лазаров | Ара Маргос |
| А. Рогалски | А.Минчев | Ив.Иванов |Ив. Василчин | Д.Димитров |
| М. Мирчев | Г. Тончева |

   бързи връзки    МУЗЕЙНА БИБЛИОТЕКА
| За библиотеката | The Library | Най-старото археологическо издание |
| Стара Варна-Одесос | Гагаузите | Старите траки |
| Българите в Солун | Статии по българска история |
| Известия  1908 - 1993 г |

| Близкото минало на Варна  | Печат на Княз Борис |
| Преглед на древнобълг.паметници |

| Двайсетгодишната дейност на Варненското Арх. Дружество 1901 - 1921г. |
| Търговските контакти през халколитната епоха - МОРСКИ ПЪТИЩА |
| Библейския потоп, ЧЕРНО МОРЕ И АРХЕОЛОГИЯТА |
| Всемирния потоп и  ВАРНЕНСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ |
| Праистория на варненския край (ПО  НАХОДКИ И ПРОУЧВАНИЯ) текст |
| Ателиета за престижни кремъчни сечива - Бълг. френска експед. 19.06.00 |

| Стари фотографии от АТОН 25.08.2000 |
| Слитъци от мед на 3500 години  25.09.2000 |
| LES CONTACTS COMMERCIAUX PENDaNT L'EPOQUE ENEOLIThIQUE- VOIES MARITIMES ET VOIES |
| LES TROUVAILLES  EN OR ET EN CUIVRE DE LA NЙCROPOLE    DE VARNA ..... |
| България под Иго, Възраждане и Освобождение 1393-1878 |
| Сравнителна летопис - България под Иго, 1393-1878 |
| Присъствието на циганите в най-новата история на Варна
|
Мозайки от древния Марцианопол - резиденция от IVвек |
| Средновековен мъжки колан от края на 13-14 век |
| Tракийско съкровище - открито край село Вазово, Разградско |
| Сдружение  с идеална цел "НОЙ - 99" |
| Non-Profitable Organization – "NOAH-99" |


Всички права запазени
© www.varna-bg.com / 2002 ©